Nowe osiedle w Zawierciu

Nowe osiedle w Zawierciu – znamy wykonawcę budowy i nową wizualizację

Nowe osiedle w Zawierciu – znany jest już wykonawca budowy nowych mieszkań SIM SMS w Zawierciu. Osiedle powstanie przy ul. Dożynkowej.

 

Nowe osiedle w Zawierciu, a dokładnie mieszkania SIM SMS powstaną przy ul. Dożynkowej. Budową i wykończeniem bloków i mieszkań zajmie się firma Remar Company

Znana jest również nowa wizualizacja osiedla, którą możecie zobaczyć w galerii poniżej.

Czym są mieszkania SIM SMS ? Poniżej przedstawiamy kilka istotnych informacji na temat budownictwa społecznego realizowanego przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową.

  • Program skierowany jest dla osób i rodzin, które nie mają własnego mieszkania, ale dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu. Z kolei ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zakup własnego mieszkania i jednocześnie zbyt wysokie, aby ubiegać się o wynajem mieszkania z zasobu komunalnego gminy.
  • Kryterium dochodowe – średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana będzie umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie może przekroczyć : 75% (gospodarstwo jednoosobowe), 105% (gospodarstwo dwuosobowe), 145% (gospodarstwo trzyosobowe), 170% (gospodarstwo czteroosobowe) oraz 170% (gospodarstwo większe niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą osobę) iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,4.
  • Wniosek o najem mieszkania w ramach SIM wraz z niezbędnymi załącznikami będzie dostępny do pobrania ze strony internetowej lub w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 oraz w Agencji Rozwoju Zawiercia przy ul. Leśnej 10 B.
  • Nabór wniosków będzie trwał 30 dni. Wnioski wraz załącznikami będą przyjmowane w formie papierowej. Po zakończeniu naboru powołana Komisja przystąpi do weryfikacji złożonych wniosków pod kątem formalnym i merytorycznym, przyznając odpowiednia liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami. Najemcy wybrani w toku naboru będą zaproszeni do zawarcia umowy partycypacji w kosztach budowy, a po wybudowaniu lokali do zawarcia umowy najmu i wpłacenia kaucji.
  • W ramach SIM zaplanowano wybudowanie łącznie 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie 145 lokali.
  • Zaprojektowane mieszkania zostaną oddane z docelowym wykończeniem podłóg, ścian i sufitów oraz wyposażeniem stałym kuchni i łazienki (biały montaż, armatura, stałe zabudowy meblowe, piekarnik, płyta grzewcza). Ogrzewanie i c.w.u. będą z indywidualnych kotłów dwufunkcyjnych zlokalizowanych w łazienkach.
  • Najemca będzie mógł wystąpić do SIM SMS z wnioskiem o przeniesienie na niego własności lokalu mieszkalnego po upływie 15 lat od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia. Wniesiona kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu zaliczona zostanie na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
  • Kwota partycypacji nie przekroczy 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego. Ostateczna kwota partycypacji zostanie ustalona po całkowitym zakończeniu Inwestycji.
  • Kaucja będzie stanowić SZEŚCIOKROTNOŚĆ miesięcznego czynszu najmu za dany lokal. Będzie podlegać zwrotowi w terminie jednego miesiąca od dnia opróżnienia lokalu z zastrzeżeniem prawa SIM SMS do potrącenia należności związanych z zaspokojeniem roszczeń odszkodowawczych. Kaucja będzie podlegać waloryzacji w przypadku zwiększenia czynszu poprzez dopłatę różnicy.
  • Wysokość czynszu jest uzależniona od wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych , ogłaszanego co 6 miesięcy przez Wojewodę w drodze obwieszczenia, na podstawie aktualnych danych Urzędu Statystycznego oraz według określonych przez resort właściwy do spraw budownictwa wytycznych. Planowana na dziś średnia wysokość czynszu wynosi 19,11 zł /m2.

 

Źródło i foto: UM Zawiercie / SIM SMS

Zobacz także:

WOŚP w Zawierciu – ruszyła rejestracja wolontariuszy

Zawierciańska policja zatrzymała sprawcę przemocy domowej

Zielona pracownia w SP 5 w Zawierciu – to już kolejna taka w naszym mieście

Spotkanie z księdzem z Tik-Toka – ogromna dawka wartościowej wiedzy dla młodzieży

Pomoc potrzebującym w Zawierciu – rusza akcja “Wymiana ciepła”

Post Author: Agnieszka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *