Nabór do klas I szkoły podstawowej

Nabór do klas I szkoły podstawowej w Zawierciu – rusza rekrutacja. Sprawdź warunki rekrutacji

Nabór do klas I szkoły podstawowej w Zawierciu- w lutym rusza rekrutacja na nowy rok szkolny 2024/2025. Sprawdź ważne terminy i warunki przyjęć.

 

Nabór do klas I szkoły podstawowej w Zawierciu – niebawem rusza rekrutacja na nowy rok szkolny 2024/2025.

Do klas pierwszych przyjmowane będą dzieci 7-letnie urodzone w roku 2017 oraz 6-letnie urodzone w roku 2018 (zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało  z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej).

Dzieci zamieszkujące w obwodzie danej szkoły są przyjmowane z urzędu – jedynie na podstawie zgłoszenia wraz z oświadczeniem rodziców o miejscu zamieszkania. W tym przypadku dziecko ma więc gwarancję przyjęcia do szkoły obwodowej.

Z kolei jeśli chodzi o przyjęcie dziecka do szkoły znajdującej się poza obwodem zgodnym z miejscem zamieszkania – wymagane jest złożenie wniosku. Tym samym dziecko bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ważne terminy:

19 lutego – 1 marca 2024 -> przyjmowanie wniosków o przyjęcie do klasy I wraz z wymaganymi dokumentami

4 – 5 marca -> pierwsze posiedzenie komisji rekrutacyjnej

8 marca -> ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

11-12 marca -> przyjmowanie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia

13 – 14 marca -> drugie posiedzenie komisji rekrutacyjnej

15 marca -> ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

W przypadku składania wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej poza obwodem zamieszkania, w rekrutacji brane pod uwagę i punktowane następujące kryteria:

1. Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Zawiercie – 28 pkt.
2. Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole, do której składany jest wniosek – 12 pkt.
3. Dziecko, które uczęszcza do przedszkola w obwodzie szkoły, do której składany jest wniosek – 8 pkt.
4.Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do szkoły, w której składany jest wniosek – 4 pkt.
5. Wielodzietność rodziny kandydata –  1 pkt.
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt.

 

Przewidziano również postępowanie uzupełniające, które odbywać się będzie począwszy od 3 kwietnia do 19 kwietnia.

Ważne dokumenty do pobrania :

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I-zamieszkałego poza obwodem szkoły

Zgłoszenie dziecka do klasy I-zamieszkałego w obwodzie szkoły

 

Zobacz Także:

Ponad 40 mandatów dla pieszych – podsumowanie akcji policji “Bezpieczny pieszy”

Nowa linia kolejowa z rekordową ilością pasażerów – Koleje Śląskie podsumowały grudzień

Sprawca przemocy domowej zatrzymany – znęcał się też nad dzieckiem

Nowe autobusy w powiecie zawierciańskim – Sprawdź nowe połączenia

Obwodnica Zawiercia na półmetku. Inwestycja zakończy się w 2025 roku

NOWOROCZNA GALA – Koncert Wiedeński – już 19 stycznia w Zawierciu!

 

 

 

Post Author: Agnieszka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *