Mops Zawiercie

Dodatek elektryczny – od dziś można składać wnioski w Mops Zawiercie

Od czwartku, 1 grudnia br. w Mops Zawiercie można składać wnioski o dodatek elektryczny. Dodatek w wysokości 1000 zł lub 1500 zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym zużywającym prąd do ogrzewania.

 

Jak  informuje Mops Zawiercie Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Dodatek przyznawany jest na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

 

Od czego zależy wysokość dodatku elektrycznego?

Zgodnie z ustawą, dodatek wynosi 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie; 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za 2021 r.).

 

Kto może starać się o dodatek elektryczny?

 

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Kto nie może starać się o dodatek elektryczny?

 

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (np. fotowoltaika) w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje

 

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r, do dnia 1 lutego 2023 r. w Mops Zawiercie  przy ulicy Piłsudskiego 47, na II piętrze w okienku kasowym oraz w pokoju 208 w godzinach pracy Ośrodka

 

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można pobrać ze strony tut  https://bit.ly/3VfHgwV

 

W przypadku braku możliwości pobrania wniosku ze strony będzie on dostępny w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu – Biuro Obsługi Interesanta, pokój Nr 102, I pięt

Źródło: mopszawiercie.pl

 

 

Zobacz także:

Smolasty wystąpi w Zawierciu !

Pasowanie na przedszkolaka w Przedszkolu nr 1 w Zawierciu

Nowoczesna pracownia do nauki języków obcych w SP 9 w Zawierciu

Zniczodzielnia na terenie Cmentarza komunalnego w Blanowicach

Pomoc dla trójki rodzeństwa z Łaz – po śmierci mamy zostali sami

Ruszyła 22. edycja Szlachetnej Paczki. Jak pomóc?

 

Post Author: KulturalneZawiercie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *