zmiany w wydziale komunikacji

Zmiany w Wydziale Komunikacji – nowe zasady rejestracji pojazdów

Zmiany w Wydziale Komunikacji – od 1 stycznie 2024 roku wchodzą w życie nowe zasady dotyczące rejestracji pojazdów.

 

Zmiany w wydziale komunikacji – od 1 stycznia 2024 roku w życie wchodzą nowe zasady dotyczące zbycia/nabycia/rejestracji pojazdów. Do tej pory, każdy, kto zakupił/ sprzedał np. samochód osobowy zobowiązany był do zgłoszenia tego faktu do wydziału komunikacji.

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązek ten zostaje jednak zniesiony. Jego miejsce zajmie nowy obowiązek – przerejestrowania pojazdu.

Mowa o tym w art. 73aa ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1047 z późn. zm.)

Właściciel pojazdu obowiązany jest złożyć wniosek o rejestrację w ciągu 30 dni od :

– nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,

– sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Jeśli z kolei samochód nabyliśmy w drodze spadku – wówczas również mamy 30 dni na jego rejestrację, jednak liczone od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Zbycie pojazdu nadal będzie należało zgłosić w ciągu 30 dni.

W związku z tym, od 1 stycznia zmieniają się również kary administracyjne :

1. Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie, o którym mowa w art. 73aa ust. 1 (termin 30 dni), nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

2. Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie, o którym mowa w art. 73aa ust. 3 (termin 90 dni – dotyczy przedsiębiorców prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami), nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

3. Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu pomimo wezwania nie uzupełnia braków złożonego wniosku w wyznaczonym terminie, podlega karze pieniężnej, o której mowa odpowiednio w ust. 1 albo 2.

4. Kary pieniężnej, o której mowa w ust. 3, nie nakłada się, jeżeli termin na uzupełnienie braków złożonego wniosku o rejestrację pojazdu upływa odpowiednio przed upływem terminu, o którym mowa w art. 73aa ust. 1 albo 3.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Zobacz Także:

Darmowe autobusy w Zawierciu – już od 1 stycznia rewolucja w komunikacji miejskiej

Choinki naszych Czytelników. Zobacz jak różnorodne są świąteczne drzewka ZDJĘCIA

NOWOROCZNA GALA – Koncert Wiedeński – już 19 stycznia w Zawierciu!

W Zawierciu powstała nowa sala zabaw dla dzieci! Odwiedź PUER Centrum Psot!

Lawina zatrzymań w Zawierciu – nie włączył kierunkowskazu, a wpadł z narkotykami.

Post Author: Agnieszka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *