Nową siedzibą Wydziału Komunikacji

Co z nową siedzibą Wydziału Komunikacji w Zawierciu?

Na jakim etapie są prace z nową siedzibą Wydziału Komunikacji w Zawierciu ? To pytanie zadaje sobie zapewne większość mieszkańców naszego miasta.

 

Nową siedzibą Wydziału Komunikacji w Zawierciu ma być budynek po dawnej przychodni lekarskiej przy ulicy Niedziałkowskiego. Cała inwestycja składa się bowiem z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest termomodernizacja budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 15. Drugi natomiast to adaptacja i wyposażenie pomieszczeń. Całkowity koszt wynosi ok 2,5 mln złotych. W związku z tym, Starostwo Powiatowe wystąpiło o dofinansowane ze środków zewnętrznych ( za pośrednictwem Centrum Usług Wspólnych).

W pierwszej kolejności udało się jednak uzyskać środki na II etap ( adaptacja i wyposażenie pomieszczeń) w kwocie 1 168 236,00 złotych. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych).

Obecnie trwają prace związane z realizacją inwestycji pn.: „Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ul. Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo – administracyjne”. Docelowo w/w prace mają przygotować budynek na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu, który obecnie zlokalizowany jest przy ul. Włodowskiej 21 w Zawierciu.

Wykonawca: KADJA SP. z o o, z siedzibą: 42-400 Zawiercie, ul. Pogorzelskiej 5

Nadzór inwestorski: KAIS CONSULTING Konrad Piesyk z siedzibą: 42-202 Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. P211

Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach:

ETAP I – prace termomodernizacyjne:

– docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentów,

– docieplenie stropu piwnicy i stropodachu,

– izolacja podłogi na gruncie,

– wykonanie opaski wokół budynku,

– wymiana stolarki otworowej,

– wymiana instalacji C.O. wraz z wymianą kotła węglowego na pompę ciepła,

– modernizacja instalacji wod-kan,

– wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, wymiana opraw oświetleniowych,

– montaż centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła i rozprowadzeniem kanałów wentylacyjnych.

ETAP II – prace remontowe wewnętrzne:

– wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej,

– wykonanie instalacji sieci strukturalnej

– roboty budowlane w zakresie dostosowania budynku do nowego układu funkcjonalnego,

– dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń,

– wykonanie instalacji wod-kan,

– stworzenie zjazdu wraz z budową miejsc postojowych,

– wykonanie ogrodzenia działki.

 

POSTĘP ROBÓT W STOSUNKU DO ZATWIERDZONEGO HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO:

▪ wykonano termomodernizację dachu wraz z nowym pokryciem dachowym

▪ dokonano obróbki blacharskie attyki, parapetów i gzymsów

▪ przeprowadzono docieplenie wraz z wyprawą tynkarską elewacji wschodniej, południowej i zachodniej,

oraz częściowo północnej

▪ wykonano uziom otokowy budynku

▪ wewnątrz budynku trwają prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz instalacji kanałów wentylacyjnych

▪ prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

 

Planowany termin zakończenia inwestycji: 31.01.2023r.

Termin ten może jednak ulec zmianie, ponieważ Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu ze względu na konieczność wykonania prac nieprzewidzianych w projekcie.

Co do parkingów-  zgodnie bowiem z ustaleniami projektowymi sprzed 2 lat pomiędzy Starostwem Powiatowym, a Urzędem Miejskim w Zawierciu, parking będzie się mieścił wzdłuż ul. Niedziałkowskiego, która docelowo będzie ulicą jednokierunkową.

 

Zobacz także

Egzamin na prawo jazdy w Zawierciu – kiedy ruszą zapisy ?

Wymiana opon z letnich na zimowe. Kiedy wymienić opony?

Kabaret Młodych Panów w Zawierciu zaprezentuje swój najnowszy program

Przegląd Świetlic Środowiskowych w Zawierciu

Jarmark Bożonarodzeniowy w Zawierciu połączony z akcją charytatywną

Post Author: Agnieszka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *