Dokonała kradzieży

Dokonała kradzieży kosmetyków na ponad 800 zł

Dokonała kradzieży kosmetyków na ponad 800 zł. Wizerunek sprawczyni zarejestrowały kamery sklepowego monitoringu. Każdy, kto ją rozpoznaje proszony jest o kontakt tel. 47 85 352 80 lub 47 85 352 55

Czytaj więcej o Dokonała kradzieży kosmetyków na ponad 800 zł