Poręby i Zawiercia

Obwodnica Poręby i Zawiercia – co dzieje się na placu budowy

Na budowie dwujezdniowej obwodnicy Poręby i Zawiercia zaawansowanie robót sięga 30%, przy czym mostowych 50%, a drogowych 20%. Rozpoczęto układanie nawierzchni bitumicznej, wykonano połowę wykopów i nasypów.

Czytaj więcej o Obwodnica Poręby i Zawiercia – co dzieje się na placu budowy