projektu II odcinka obwodnicy Zawiercia

Wykonawca projektu II odcinka obwodnicy Zawiercia już wyłoniony

Znany jest już wykonawca projektu II odcinka obwodnicy Zawiercia (Kromołów – Żerkowice) od km 122+500 do km 130+135 .

Wykonawcą projektu II odcinka obwodnicy Zawiercia będzie biuro projektowe Multiconsult Polska sp. z o. o. z Warszawy. Firma zaproponowała konkurencyjną ceną za wykonanie projektu – 2 939 700,00 zł (brutto) .

Otwarcie ofert miało miejsce 24 września 2019 roku, a do przetargu zgłosiło się 11 firm. Inwestor maksymalną kwotę jaką przewidział na tą inwestycję to 4 045 829,81 zł.

Zakres prac będzie obejmował kolejno:

  • wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, umowie i tabeli wyceny etapów umowy wraz z wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji i przygotowania zadania (Etap I, II, III, IV);

  • opracowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty i/lub przygotowanie zmian w dokumentacji projektowej (Etap V);

  • pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji (Etap VI).

Firma Multiconsult Polska sp. z o.o. będzie miała 17 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi pozwoleniami administracyjnymi, 7 miesięcy na wyłonienie w przetargu wykonawcy budowlanego oraz 88 miesięcy na nadzór autorski nad przebiegiem wykonywanych prac (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy.

Podpisanie umowy z w/w firmą przewidziano jeszcze na styczeń br.

Przypominamy, iż w pierwszym przetargu wszczętym 6 grudnia 2018 roku nie wyłoniono żadnego wykonawcy, gdyż przetarg ten został w dniu 22 maja 2019 roku unieważniony. Powodem były zbyt wysokie kwoty za realizację projektu, zdecydowanie wyższe niż założenia inwestora.

Nadmieniamy, iż I odcinek obwodnicy Poręby i Zawiercia (o długości 16,664 km, w ciągu DK 78 biegnący przez Siewierz, Porębę do Zawierciańskiej dzielnicy Kromołów) zostanie zaprojektowany i wykonany przez firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. oraz Mirbud S.A. Podpisano w tej sprawie umowę w dniu 23 grudnia 2019 roku.

 

Byłeś świadkiem interesującego wydarzenia? Napisz do nas: kontakt@kulturalnezawiercie.pl

Zobacz także : Obwodnica Zawiercia coraz bliżej- podpisano umowę

Post Author: KulturalneZawiercie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *