W Zawierciu rusza „Opieka wytchnieniowa”. To nowy program realizowany przez MOPS

W Zawierciu rusza „Opieka wytchnieniowa”. To nowy program realizowany przez MOPS

W Zawierciu rusza „Opieka wytchnieniowa”. To nowy program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu. Oferuje on osobom, które opiekują się niepełnosprawnymi członkami rodziny, wsparcie i pomoc przez kilka godzin w tygodniu.

 

Program zakłada czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, w tym umożliwienie opiekunowi załatwienie niezbędnych spraw życia codziennego ( np. sprawy urzędowe, medyczne, itp.) Wsparcie w formie Opieki Wytchnieniowej realizowanej w tut. Gminie zakłada świadczenie usługi  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, przy uwzględnieniu oczekiwań osoby sprawującej na codzień opiekę. Opiekunowie, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu. Przystąpienie do uczestnictwa następuje na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną.

 

W Zawierciu rusza „Opieka wytchnieniowa”. To nowy program realizowany przez MOPS

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowane jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

–  dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

– osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystającymi z innych form usług w miejscu zamieszkania lub w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej.

 

Wszyscy zainteresowani udziałem w tej formie wsparcia zachęcani są do bezpośredniego kontaktu z Moniką Wierzbicką – Kierownikiem Działu Usług Opiekuńczych w  MOPS  Zawiercie  –  tel. 32/4941398 wew 14

 

Za kółkiem bez prawa jazdy i z trzema promilami

 

W Zawierciu rusza „Opieka wytchnieniowa

 

 

Post Author: KulturalneZawiercie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *