Sesja Rady Powiatu w Zawierciu

Sesja Rady Powiatu w Zawierciu i ślubowanie nowej radnej powiatowej

Sesja Rady Powiatu w Zawierciu odbyła się w czwartek, 27 sierpnia. Podczas niej, ślubowanie złożyła nowa radna powiatowa – Izabela Maciążek Mazur.

 

Sesja Rady Powiatu w Zawierciu, która odbyła się w 27 sierpnia w czwartek, była szczególna. Podczas niej bowiem mandat radnej objęła Izabela Maciążek Mazur. Złożyła uroczyste ślubowanie, gdyż zajęła ona miejsce Małgorzaty Benc. Przypominamy, iż Małgorzata Benc objęła niedawno stanowisko wiceprezydenta Miasta Zawiercie.

Nowa radna jest z zawodu lekarzem neurologiem i obejmie funkcję w Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, jak również w Komisji Edukacji.

Ponadto, podczas sesji, radni przyjęli następujące uchwały :

– oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2019 rok;
– stanu ośrodków wypoczynkowych, obozów, kąpielisk oraz miejsc tradycyjnie wykorzystywanych do rekreacji oraz obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego w okresie wakacyjnym;
– zmian w budżecie powiatu na 2020 rok i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2025;
– informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za I półrocze 2020 roku. Jak wynika z przedstawionego materiału – Szpital za I półrocze 2020 r. osiągnął dodatni wynik finansowy na poziomie prawie 6,8 mln zł

Poruszono także temat zawierciańskiego szpitala, a konkretnie Oddziału ginekologii, który obecnie zamknięto. Radny Jarosław Kleszczewski zwrócił się z zapytaniem co będzie dalej z oddziałem, gdyż doszły go słuchy, iż lekarze ginekolodzy zostali postawieni przed trudnym wyborem. Dotychczas pracujący na tym oddziele specjaliści, w związku z zamknięciem tymczasowym oddziału, pracują w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie. Władze tamtego szpitala rzekomo mieli postawić im ultimatum – iż będą mogli kontynuować pracę w tamtejszym szpitalu pod warunkiem zwolnienia się ze Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Wicestarosta Paweł Sokoł jasno przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie . Oddział ginekologiczny w Szpitalu w Zawierciu nie zostaje zlikwidowany. Trwa tam bowiem gruntowny remont (w ramach dużego dofinansowania z UE – Projekt 10.1). Poinformował radnego Kleszczewskiego także, iż wszystkie najistotniejsze sprawy związane ze służbą zdrowia w naszym powiecie porusza Komisja Zdrowia. Uczestniczą w nich wówczas dyrektorzy placówek medycznych. Niestety, podczas sierpniowych obrad komisji, radny Kleszczewski nie był obecny.

Radni zgodzili się na pomoc Gminie Łazy.

Będzie to pomoc finansowa w kwocie 200 tysięcy złotych, a jej celem będzie wykonanie nakładki na drogach powiatowych.

Wicestarosta Paweł Sokół przedstawił również sprawozdanie za okres od poprzedniej sesji rady powiatu. Wyszczególnione w nich zostały wszystkie działania, jakie podjął Zarząd Powiatu w tym czasie. 

 

Źródło i foto: Powiat Zawierciański

Byłeś świadkiem interesującego wydarzenia? Napisz do nas: kontakt@kulturalnezawiercie.pl

Zobacz także : Dyżury Aptek we wrześniu na Terenie Miasta Zawiercie

 

Post Author: KulturalneZawiercie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *