Sesja rady miejskiej w Zawierciu

Sesja rady miejskiej w Zawierciu – przyjęto uchwałę o podwyżce opłat za śmieci

Sesja rady miejskiej w Zawierciu odbyła się w środę, 24 listopada. Przyjęto wiele ważnych uchwał, w tym odnośnie opłat za śmieci.

 

Sesja rady miejskiej w Zawierciu odbyła się jak co miesiąc w ostatnią środę miesiąca. W listopadzie przypadło to na dzień 24 listopada. W trakcie sesji powrócił temat opłat za wywóz śmieci. Po wielokrotnym odrzuceniu proponowanej wysokości opłat, zaproponowano tym razem nieco inną kwotę. Tym razem to kwota 25 zł / osobę za odpady segregowane. Natomiast w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzą segregacji śmieci – stawka wyniesie 62,50 zł. Stawki te bowiem nie są i tak wygórowane w porównaniu z innymi regionami, gdzie opłaty za śmieci są dużo wyższe. Radni zatem przychylili się do tej propozycji i w efekcie końcowym – uchwała została przyjęta.

Ważnym punktem obrad była także kwestia przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krzywej i ul. Miejskiej. Znajdujący się tam Staw Holenderski obecnie nie jest zagospodarowany, wymaga on rewitalizacji. Plany zakładają, aby powstała tam zabudowa produkcyjno – usługowa. Z kolei uchwała dotycząca terenów przy ul. Leśnej i Paderewskiego umożliwi rozbudowę hali OSiR przy ul. Moniuszki tak, aby spełniała ona wymogi PlusLigi. Radni pozytywnie zaopiniowali obie te uchwały. 

Ponadto, radni przychylili się do propozycji nabycia przez Gminę Zawiercie nieruchomości przy ul. Plac Dąbrowskiego. Mowa tutaj o pustostanie, który niedawno zburzono. Obecnie teren ten jest zaniedbany i niezagospodarowany. Miasto zatem postanowiło odkupić ten teren i ją zagospodarować odpowiednio.

Oprócz tego podjęto i przyjęto również następujące uchwały:

– przyjęcia Programu Wychodzenia z Bezdomności, Programu Współpracy Gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi,
– ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych (także z usługami opiekuńczymi)
– w sprawie zwolnień od podatku leśnego i podatku od nieruchomości
– w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.
 

Na sesji poruszono również temat przyszło przyszłorocznego budżetu.

 
Dochody gminy w roku 2022 oscylują w kwocie 257 milionów 183 tysięcy złotych. Natomiast wydatki to kwota rzędu 256 milionów 183 tysięcy złotych.  W planach na przyszły rok pojawiły się :
– przebudowa ulicy łączącej ul. Dąbrowica z ul. Żabią
– remont nawierzchni i chodników w rejonie ulic Prusa, Bukowej i Kasztanowej
– kontynuacja termomodernizacji ponad 30 budynków na terenie miasta
– modernizacja budynków przy ulicy Aptecznej 9,14,17, Porębskiej 1 i 46
– dobudowa windy dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miasta
– budowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej oraz tłoczni ściekowej przy ulicy Technologicznej, Inwestycyjnej i Podmiejskiej
– budowa przyszkolenj hali sportowej przy SP9
– termomodernizacja budynku OSP w Skarżycach
– realizacja programów wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego
 
W kwestii budżetu tegorocznego również wprowadzono kilka zmian, a mianowicie :
– kwotę 164 tysięcy złotych zabezpieczono dla Wydziału Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu i wymianę urządzeń grzewczych na bardziej ekologiczne
– zwiększono dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej o kwotę 52 tysięcy złotych – remont i adaptacja budynku przy ul. Powstańców Śląskich 6
– OSiR otrzyma kwotę 180 tysięcy złotych na zakup specjalnego telebimu ( bardzo potrzebny podczas meczów plusligowych)
 
 
 

Źródło i foto : UM Zawiercie

Zobacz także

Jarmark świąteczny w Zawierciu wprowadzi nas w iście świąteczny klimat

Zawierciańskie mikołajki pełne atrakcji już niebawem w hali OSiR

Policjanci poszukują sprawców pobicia

Nowe hulajnogi w Zawierciu – 20 minut jazdy można mieć za darmo

Pozytywne zmiany w Zawierciu – podsumowanie 3 lat kadencji prezydenta

Post Author: KulturalneZawiercie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.