Remont ul.Myśliwskiej w Zawierciu

Remont ul.Myśliwskiej w Zawierciu -wydano decyzję

Remont ul.Myśliwskiej w Zawierciu – po pewnych  perturbacjach udało się otrzymać zgodę na prace remontowe.

 

Remont ul.Myśliwskiej w Zawierciu – wszelkie zmiany projektu zatwierdzono i wydano pozytywne decyzje.

Poprawki do projektu wysłano do zatwierdzenia do Wydziału Architektury. Zmiany te uzgadniano również z Urzędem Marszałkowskim. Wszystko przez błędnie przygotowany pierwotny projekt przebudowy tejże ulicy. Mowa tutaj bowiem o błędnie zaprojektowanym odcinku drogi na długości 300 metrów, gdzie zamiast szerokości 6 metrów, zaprojektowano ten odcinek o szerokości 5 metrów. To znacznie utrudniłoby poruszanie się po tym odcinku, a także zmniejszyłoby poziom bezpieczeństwa.

Ze względu na fakt, iż cała inwestycja finansowana jest także ze środków unijnych, do zmian w projekcie niezbędne było porozumienie z Urzędem Marszałkowskim.

Inwestycja ta będzie możliwa dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa : VI. Transport dla działania : 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Jest to bowiem zadanie o nazwie : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709S ul. Myśliwska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 791 w Zawierciu do drogi krajowej nr 78 w Porębie”.

Całkowity jej koszt szacuje się na kwotę : 4.425.171,95 zł. Kwota dofinansowania wynosi 4.051.245,69 zł (Dofinansowanie UE: 3.139.593,79 zł oraz Dofinansowanie z budżetu państwa z kontraktu terytorialnego: 911.651,90 zł).

Prace ruszą jak tylko pogoda na to pozwoli. Ich zakończenie planuje się na koniec kwietnia 2021 roku. Wszystko jednak zależy od warunków pogodowych.

 

 

Źródło i foto : Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Zobacz także :

Post Author: KulturalneZawiercie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *