PZD w Zawierciu

PZD w Zawierciu stworzył błędne projekty remontowe

PZD w Zawierciu stworzył projekty na przebudowy i remonty w powiecie zawierciańskim, które zawierają mnóstwo błędów.

PZD w Zawierciu w latach 2018-2019 pracował nad dokumentacją pod planowane inwestycje. Należą do nich głównie: remont ul. Piłsudskiego, ul. Myśliwskiej (pomiędzy Zawierciem a Porębą), przebudowa drogi powiatowej łączącej Pilicę z Kocikową, a także wiadukt w Trzebyczce.

W trakcie trwania w/w inwestycji wyszły na jaw niestety rażące błędy, jakie zawierała dokumentacja przygotowana na ich wykonanie.

 

Największy oddźwięk przyniósł remont ulicy Piłsudskiego. W praktyce okazało się, iż dokumentacja zawiera nieprawidłowości w kwestii nośności podłoża. 08.10.2020 wykonano bowiem badania nośności od ronda przy ul. Leśnej aż do skrzyżowania z ul. Senatorską. Potwierdziły one, że wymagane jest dodatkowe wzmocnienie podłoża. Ustalono już zakres prac dodatkowych z projektantem. Oszacowano także koszty jakie poniesie z tego tytułu powiat. To kwota aż 350 tysięcy złotych. Niezbędne będzie także sporządzenie aneksu na wykonanie tych dodatkowych prac. Prace na tym odcinku zostały wstrzymane aż do 2 listopada, obecnie jednak już je wznowiono. Planuje się, że zakończą się one w terminie jaki założono na początku,nie powinno spowodować to żadnego opóźnienia.

 

Na ulicy Myśliwskiej błąd dotyczył szerokości jezdni na odcinku 300 metrów. Projektant zaprojektował tam bowiem drogę szerokości 5 metrów, przy czym obecnie ( przed remontem) droga ta miała szerokość 6 metrów. W związku z tym, iż na ten cel część środków pozyskano ze środków unijnych, konieczne było ustalenie dalszych działań z Urzędem Marszałkowskim. Pewne jest natomiast to, iż prace przesuną się w czasie i termin zakończenia zostanie wydłużony.

 

Przebudowa drogi pomiędzy Kocikową a Pilicą w dokumentacji zabrakło 40 metrów drogi, a także oznakowania poziomego i pionowego.

 

Z kolei dokumentacja przebudowy wiaduktu nad torami PKP w Trzebyczce nie zawierała informacji o odwodnieniu. Przez to konieczne jest wykonanie nowego projektu, uzyskania wodnoprawnego pozwolenia, jak również zezwolenia ZRID na realizację inwestycji drogowej. Prace te również zakończą się później niż pierwotnie zakładano.

 

Wszystkie te błędy wiążą się z dodatkowymi kosztami. Oszacowano je na kwotę łączną blisko 1 mln złotych.

 

Głos w tej sprawie zabrał Starosta Zawierciański Gabriel Dors :

– Te niedopatrzenia kierownictwa Powiatowego Zarządu Dróg będą nas sporo kosztować, szczególnie że interesy Powiatu nie zostały w zamówionych projektach należycie zabezpieczone. Te błędy pokazują jak do tej pory realizowane były inwestycje drogowe powiatu, a moje podejrzenia co do niestaranności i braku kontroli nad inwestycjami drogowymi Powiatowego Zarządu Dróg – okazały się słuszne. Zmiana zarządzania w tej jednostce była koniecznością.

 

Zobacz Również:

 – Policjanci z Zawiercia Poszukują właściciela smartfona marki Samsung

Post Author: KulturalneZawiercie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *