Prowadzili samochód mimo

Prowadzili samochód mimo orzeczonego zakazu sądowego

Prowadzili samochód mimo orzeczonego zakazu sądowego . Mieszkańcy  Zawiercia zignorowali wyrok i wyruszyli w podróż.

 

Prowadzili samochód mimo orzeczonego zakazu sądowego. Pierwszy nieodpowiedzialny kierujący wpadł w ręce funkcjonariuszy w miniony wtorek wieczorem zawierciańscy policjanci na ulicy 11 Listopada zatrzymali do kontroli pojazd marki skoda.  43-latek posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych .

 

Kolejnego, skrajnie nieodpowiedzialnego kierującego, zatrzymali funkcjonariusze w środę  6 stycznia  tuż po  godzinie 09:00 na ulicy Limanowskiego. Funkcjonariusze z drogówki podczas  kontroli drogowej zatrzymali 27- latka, który  jak się okazało  prowadził pojazd wbrew aktywnemu zakazowi. Dodatkowo okazało się, że 27-latek jest pod działaniem środka odurzającego.

 

Warto wiedzieć jakie konsekwencje niesie za sobą złamanie zakazu sądowego.

 

Przestępstwo z art. 244 k.k. polega na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego przez sąd w związku z wcześniej popełnionym przez kierowcę przestępstwem. Popełnia je osoba, która np. kieruje samochodem po drodze publicznej pomimo, że wcześniej została skazana i wiążę ją kilkuletni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Za popełnienie przestępstwa z art 244 k.k. grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności .

 

Dodatkowo polecamy zapoznanie się z art. 42. KK

 

Zakaz prowadzenia pojazdów

 

  • 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

 

  • 1a. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w:

 

1) art. 178b niewykonanie polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego lub art. 180a prowadzenie pojazdu mechanicznego po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami;

 

2) art. 244 niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych, jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 

  • 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173 sprowadzenie katastrofy w ruchu, art. 174 sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lub art. 177 spowodowanie wypadku w ruchu.

 

  • 3. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 sprowadzenie katastrofy w ruchu, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 spowodowanie wypadku w ruchu § 2 lub w art. 355 spowodowanie wypadku komunikacyjnego przez żołnierza § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

 

  • 4. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3.

 

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

 

Zobacz Także

Post Author: KulturalneZawiercie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *