Prezydent Zawiercia otrzymał votum zaufania

Prezydent Zawiercia otrzymał votum zaufania – “za” głosowało 13 radnych

Prezydent Zawiercia otrzymał votum zaufania od radnych Rady Miejskiej w Zawierciu. Za udzieleniem votum głosowało 13 radnych.                                                                                                                                                

Prezydent Zawiercia otrzymał votum zaufania podczas środowej sesji Rady Miejskiej w Zawierciu. Sesja ta odbyła się 24 czerwca 2020r. Rozpoczęła się o godzinie 12:30, natomiast zakończyła nieco po godzinie 20:00.

W trakcie obrad, odbyło się głosowanie za udzieleniem Prezydentowi Miasta Zawiercie votum zaufania, a także absolutorium za rok 2019.

Za udzieleniem votum zaufania Łukaszowi Konarskiemu głosowało 13 radnych : Mariusz Borzęcki, Beata Chawuła, Martyna Gajos, Mariusz Golenia, Dominik Janus, Dariusz Kurek, Henryk Mól, Tomasz Pacia, Paulina Pietras, Jerzy Radosz, Przemysław Trepka, Justyna Wesołowska, Zbyszek Wojtaszczyk.

Z kolei przeciw opowiedziało się 5 radnych ; Witold Grim, Edyta Grzebieluch, Joanna Janik – Jaworska, Ewa Mićka, Michał Myszkowski.

Przedstawiono także szeroko budżet miasta za rok 2019, który także zostal przyjęty pozytywnie. Tym samym, radni Rady Miejskiej w Zawierciu udzielili absolutorium Prezydentowi Miasta Zawiercie za rok 2019. Za przyznaniem absolutorium Prezydentowi głosowało 13 radnych, natomiast 4 wstrzymało się od głosu.

Na zakończenie obrad Prezydent Łukasz Konarski podziękował wszystkim radnym za udzielone votum i absolutorium, jak również za przegłosowanie większości podjętych uchwał.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020r.

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejMiasta Zawiercie na lata 2020–2027

– odnośnie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej wZawierciu -Obszar “A”, które położone są w rejonie ulic: Inwestycyjnej iTechnologicznej wraz z otoczeniem

– w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Zawiercie

– odnośnie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Zawiercie w roku szkolnym 2020/2021

– w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/294/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie

– odnośnie zmiany uchwały NR XXVI/288/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 kwietnia 2020 r. ; w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

– w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zawiercie oznaczonej geodezyjnie, jako działka o nr ew. 3406/1, karta mapy 14, obręb Kromołów

– w sprawie rozpatrzenia skargina Prezydenta Miasta Zawiercie

– odnośnie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zawiercie

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019r.

 

 

Byłeś świadkiem interesującego wydarzenia? Napisz do nas: kontakt@kulturalnezawiercie.pl

Zobacz także: Schronisko w Zawierciu dalej będzie dzierżawić teren

 

Post Author: KulturalneZawiercie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *