PCKZ w Zawierciu. 

PCKZ w Zawierciu otrzymało nowy sprzęt

Sprzęt wart ponad 250 tys. złotych trafił do PCKZ w Zawierciu. 

PCKZ w Zawierciu zyskało nowe sprzęty w ramach projektu „Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu”. Projekt wart 3,7 mln złotych , realizowany jest przez Powiat Zawierciański w ramach RPO WSl na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: 12. Infrastruktura edukacyjna; Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego; Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT).

Do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego trafiły:

– przestrzenny skaner optyczny oraz komputer przenośny (laptop) z oprogramowaniem i drukarką 3D do pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.  Skaner ten zakupiony został od firmy SMARTTECH Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach, a jego wartość to kwota 93 566.10 zł.

– maszynę pomiarową współrzędnościową CNC 3D z oprogramowaniem wraz z komputerem, kolorową drukarką atramentową oraz monitorem do pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Sprzęt ten wartości 159 980.00 zł pozyskany został od firmy SMART SOLUTIONS z Warszawy.

Pracownicy Powiatowego Centrum zostali dokładnie przeszkoleni przez w/w firmy odnośnie obsługi nowo pozyskanego sprzętu.

W oficjalnym przekazaniu sprzętu wzięli udział Wicestarosta Paweł Sokół wraz z Barbarą Kozioł reprezentującą Zarząd Powiatu, Krystyna Wiącek – naczelnik Wydziału Edukacji, a także dyrektor PCKZ Leszek Brzozowski i wicedyrektor – Michał Jurczak.

Oprócz zakupionych sprzętów, pracownie Centrum Kształcenia Zawodowego są stale doposażone w niezbędne i nowoczesne pomoce dydaktyczne (stacje demonstracyjne dla pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, sprzętu komputerowego i sprzętu peryferyjnego dla pracowni: rysunku technicznego, obrabiarek sterowanych numerycznie, geodezyjnej, budowlanej, gastronomicznej, tachimetry elektroniczne oraz odbiornik geodezyjny GPS). Wszystko to po to, aby zapewnić jak najlepsze warunki kształcenia dla młodych ludzi, aby oprócz teorii, mieli także możliwość korzystać i zdobywać wiedzę praktyczną na jak najlepszym sprzęcie. Dzięki tym działaniom, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu jest obecnie najlepiej wyposażoną tego typu placówką na Śląsku.

 

Byłeś świadkiem interesującego wydarzenia? Napisz do nas: kontakt@kulturalnezawiercie.pl

Zobacz także: Współpraca Zawiercia z Wojskiem Obrony Terytorialnej

 

Post Author: KulturalneZawiercie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *