Dodatek węglowy 2022- gdzie złożyć wniosek?

Dodatek węglowy 2022- gdzie złożyć wniosek?

Dodatek węglowy 2022. Wniosek o dodatek węglowy już można składać! Co musisz zrobić, żeby dostać 3 tysiące złotych dopłaty węglowej? 

 

Jak poinformowała w środę minister klimatu i środowiska Anna Moskwa rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o dodatek węglowy 2022 zostało podpisane. Oznacza to, że rozporządzenie od 17 sierpnia wchodzi w życie i od tej daty można składać wniosek o dodatek węglowy 3000 zł.

 

Co zrobić, żeby dostać dodatek węglowy 3000 zł?

Należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek na obowiązującym rządowym wzorze, który jest ujednolicony dla całego kraju. Pokazujemy, jak wygląda rządowy wniosek i jak go wypełnić krok po kroku.

 

Kto może złożyć wniosek o dodatek węglowy

Dodatek węglowy może dostać gospodarstwo domowe, które do ogrzewania stosuje węgiel. Jak podano w rozporządzeniu dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza zasilany węglem kamiennym, brykietem lub pelletem z zawartością co najmniej 85 procent węgla.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Żeby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł, trzeba złożyć wniosek w Agencji Rozwoju Zawiercia na ul. Leśnej 10 b  przyjmowane sa wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Wniosek można złożyć w formie papierowej  do 30 listopada 2022 r. (formularz w wersji papierowej dostępny jest w  Agencji lub w wersji do wydrukowania  https://bit.ly/3QT8uXI

 

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy

Pamiętaj, że wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI. A pola wyboru należy zaznaczać: V lub X. Podane we wniosku o dodatek węglowy dane składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy? Instrukcja

 

W pierwszej części wniosku o dodatek węglowy podajemy dane dotyczące wnioskodawcy i jego jego gospodarstwa domowego.

    Imię

    Nazwisko

    Obywatelstwo

    Numer PESEL

    Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeśli osoba nie posiada numeru PESEL

 

W kolejnym kroku we wniosku podajemy:

 

    Adres i miejsce zamieszkania – wypełniamy zgodnie z rubrykami we wniosku

    Numer rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego

 

W kolejnym kroku we wniosku o dodatek węglowy wypełniamy dane dotyczące naszego gospodarstwa domowego:

 

    Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (zaznaczamy właściwą rubrykę: jednoosobowe / wieloosobowe

    Jeśli jest wieloosobowe podajemy dane osób, wchodzących w skład naszego gospodarstwa domowego.

 

W kolejnym kroku we wniosku o dodatek węglowy podajemy:

 

    Informacja dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe.

 

Zaznaczamy jakim urządzeniem grzewczym opalanym węglem ogrzewamy dom. Uwaga, wskazane we wniosku główne źródło ciepła musi być takie samo jakie zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

W kolejnym kroku zaznaczmy dane dotyczące budynku, w którym mieszkamy:

 

    Gospodarstwo domowe wnioskodawcy znajduje się w budynku jednorodzinnym czy wielorodzinnym.

 

Ostatniej części wniosku o dodatek węglowym składamy oświadczenia o podanych wyżej danych.

 

Kiedy nie możesz złożyć wniosku o dodatek węglowy

 

Uwaga! Wniosku o dodatek węglowy nie mogą złożyć osoby, które podały inne główne źródło ogrzewania niż węgiel w deklaracji wysłanej do CEEB. Ponadto wniosku o dodatek węglowy nie mogą złożyć osoby, które kupiły węgiel po gwarantowanej cenie 996,60 zł za tonę (skorzystały z programu dopłat do węgla). Można natomiast skorzystać jeśli kupiliśmy już węgiel w tym roku po cenie rynkowej.

 

Zobacz Także:

Charytatywny zlot dla Niny – oprócz samochodów- Food Trucki

Egzaminy na prawo jazdy już w październiku w Zawierciu

Post Author: KulturalneZawiercie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.