Co z nową siedzibą Wydziału Komunikacji w Zawierciu ?

Na jakim etapie są prace z nową siedzibą Wydziału Komunikacji w Zawierciu ? To pytanie zadaje sobie zapewne większość mieszkańców naszego miasta.

Nową siedzibą Wydziału Komunikacji w Zawierciu ma być budynek po dawnej przychodni lekarskiej przy ulicy Niedziałkowskiego. Jednak do tej pory nie widać żadnych prac związanych z tym przedsięwzięciem.

W związku z tym, zwróciliśmy się z zapytaniem do Starostwa Powiatowego w Zawierciu o sytuacje z przygotowaniem budynku i przeniesieniem Wydziału Komunikacji. Oto jakie informacje nam przekazano :

Cała inwestycja składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest termomodernizacja budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 15. Drugi z kolei to adaptacja i wyposażenie pomieszczeń. Całkowity koszt wynosi ok 2,5 mln złotych. W związku z tym, Starostwo Powiatowe wystąpiło o dofinansowane ze środków zewnętrznych ( za pośrednictwem Centrum Usług Wspólnych).

W pierwszej kolejności udało się uzyskać środki na II etap ( adaptacja i wyposażenie pomieszczeń) w kwocie 1 168 236,00 złotych. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych).

Natomiast w czerwcu tego roku ogłoszono wyniki konkursu na dofinansowanie na realizację I etapu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek Starostwa wygrał, a 8 września podpisano umowę z urzędem Marszałkowskim. Pełna nazwa projektu to : „Termomodernizacja z przebudową budynku przychodni przy ul. Niedziałkowskiego 15 w Zawierciu oraz zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowo-administracyjne wraz z podłączeniem do sieciowego nośnika ciepła”.

Teraz zatem trwa wyłanianie wykonawcy robót w ramach I etapu ( termomodernizacja budynku). W ramach nich przewiduje się następujące działania :

– wykonanie docieplenia obiektu w technologii BSO wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych,

– przebudowanie attyk

– w całym budynku wykonana zostanie termomodernizacja ścian zewnętrznych łącznie z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic, izolacją podłogi na gruncie, dociepleniem ścian parteru, piętra oraz stropodachu, jak również dociepleniem stropu piwnicy od wewnątrz,

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

– wymianę instalacji CO – zastąpienie kotła węglowego pompą ciepła typu powietrze/woda.

Wszystkie prace mają potrwać ok. 1 roku.

 

Zobacz także:

Kabaret Młodych Panów zawita do Zawiercia

Nowy Ambulans w Zawierciu – jeszcze w tym miesiącu zasili stację

W Parku Kościuszki w Zawierciu pojawią się trampoliny

Budżet obywatelski miasta Zawiercie – przegląd zgłoszonych projektów

Robot dezynfekujący w zawierciańskiej lecznicy – nowoczesny UVD Robot

 

 

Post Author: KulturalneZawiercie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.