Biblioteka w Zawierciu

Biblioteka w Zawierciu organizatorem konkursu plastycznego dla dzieci

25 marca br. rusza konkurs plastyczny dla dzieci, którego organizatorem jest biblioteka w Zawierciu.

Biblioteka w Zawierciu ogłosiła konkurs plastyczny dla dzieci – uczniów szkół podstawowych. Tematem konkursu jest „Ilustracja do baśni Hansa Christiana Andersena” . Konkurs ten został zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.

Prace można wykonywać dowolną techniką. Ich wielkość z kolei musi być w formacie A3. Gotowe prace składać można w dowolnej Filii Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Zawierciu do dnia 25 marca 2020r.

Oceniane one będą w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-V oraz klasy VI-VIII.

Warunkiem udziału w konkursie jest także prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia, którą można pobrać tutaj: https://bit.ly/2uqSMyf

Szczegółowy regulamin akcji przedstawiamy poniżej :

Regulamin konkursu plastycznego
Ilustracja do baśni Hansa Christiana Andersena”
z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci
Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci twórczością Hansa Christiana Andersena.
1.Organizatorem konkursu jest Filia nr 2 dla Dzieci i Młodzieży MiPBP w Zawierciu
2.Konkurs trwa od 25.02.2020 r. do 25.03.2020 r.
3.Prace należy składać w Filii nr 2 w Zawierciu ul. Powstańców Śląskich nr 6 tel. kont. 32 6724307 lub dostarczyć do dowolnej filii bibliotecznej MiPBP w Zawierciu.
4.Konkurs skierowany jest do dzieci z trzech grup wiekowych:Klasy I –III,Klasy IV –V,Klasy VI –VIII
5. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej dowolną baśń Hansa Christiana Andersena.
6. Technika prac dowolna: rysunek, malunek, wyklejanka itp.
7. Format A3
8. Narzędzia; pisaki, kredki, farby, kreda oraz inne dostępne.
9. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych.
10. Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność biblioteki. Zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Filii nr 2 dla Dzieci i Młodzieży MiPBP w Zawierciu
11.Do wszystkich prac powinna zostać dołączona metryczka z danymi autora pracy oraz zgoda podpisana przez rodzica/ opiekuna prawnego: imię, nazwisko, wiek, telefon, podpis.
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10.04.2020 roku.
13. Wyniki konkursu będą dostępne na stronie biblioteki: www.bibliotekazawiercie.pl
14. Zwycięzcy i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie.
15. Przystąpienie do konkursu oznacza pełną akceptacje powyższego regulaminu.
16. Udział w konkursie jest równocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Zawierciu (sprawozdania, relacje, kroniki itp.) do celów związanych z konkursem „Ilustracja do baśni H.Ch.Andersena”zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie.

Byłeś świadkiem interesującego wydarzenia? Napisz do nas: kontakt@kulturalnezawiercie.pl

Zobacz także : Rozprowadzali dopalacze w Zawierciu – teraz za to odpowiedzą

 

Post Author: KulturalneZawiercie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *